WELKOM OP DE WEBSITE VAN JLT PROJECT SUPPORT B.V.

“Control is key to success”

JLT Project Support is gespecialiseerd in project control gerelateerde projecten in voornamelijk de olie- en gassector, zowel nationaal als internationaal.

JLT Project Support beschikt over de kennis en een ruim netwerk in de olie- en gassector, waardoor zij bedrijven op project control gebied een volledig pakket kan aanbieden: van estimator, planner tot aan de cost controller. Deze ondersteuning is mogelijk in diverse vormen, voor zowel kortlopende projecten als projecten met een langere looptijd.   

Stefan Tunderman is de oprichter en eigenaar van JLT Project Support B.V. Zijn ‘roots’ liggen in Rotterdam waar hij in 2003 als fiscaal-econoom afstudeerde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Sinds 2000 heeft hij ervaring opgedaan in de financieel economische sector, met een specialisatie van de afgelopen 10 jaar als cost controller in de olie- en gassector.

In de olie- en gassector heeft hij nationale en internationale ervaring opgedaan in zowel upstream als downstream projecten (onshore en offshore). Daarnaast heeft hij op meerdere projecten site ervaring en turn-around ervaring opgedaan.

Waarom is project control benodigd op projecten?

Control richt zich op controle. Project control richt zich op de beheersing. Control kijkt achteruit (daadwerkelijk gemaakte kosten), terwijl project control vooruit kijkt. Control richt zich voornamelijk op de exactheid van de data, terwijl project control gebruik maakt van deze historische data om een zo goed mogelijk inschatting van de kosten en einddatum van het project te geven. Control en project control zijn twee verschillende werelden. Dat wordt vaak niet onderkend in een organisatie.  

 

 

In organisaties waar het voorgaande niet wordt onderkend, daar claimen vaak de financiële mensen alles wat met control te maken heeft als hun domein. Zij accepteren niet dat anderen op een andere wijze dan zij goed achten het onderdeel project control inrichten en beoefenen. Zij leggen allerlei accountancyvereisten op aan de project control die juist volledig vreemd zijn aan wat project control moet zijn. Intussen zit een projectleider opgescheept met boekhoudkundige informatie waar hij niets mee kan. De projectleider krijgt de exacte cijfers over het verleden, terwijl de grote lijnen naar de toekomst vaak in duister gehuld zijn. Daardoor wordt de projectleider vaak geremd in zijn handelen door risicomijdende controllers en dat terwijl het niet of vertraagd nemen van een besluit meestal veel risicovoller is. 

In dit spanningsveld tussen de financiële afdeling en het projectteam heeft JLT Project Support inmiddels jarenlange ervaring opgedaan, waardoor zij als geen ander capabel is om in dit spanningsveld tussen het projectteam en de accountants aan beide informatiestromen te voldoen en tijdig te rapporteren inzake voortgang van het project,  value of work done en de benodigde accruals, als het maken van cash flow curves en zich daarnaast voornamelijk te richten op de totale project kosten (forecasting).

Daarom is naast de fysieke voortgangsrapportages, cost control van wezenlijk belang op projecten. De definitie van cost control (DACE):

“ Het vooraf beschouwen van nog uit te geven bedragen, dit tegen het licht gehouden van wat al is uitgegeven (en gecommitteerd), in vergelijking met wat als budget voor het hele project werd overeengekomen en daaruit het maximale economische resultaat te behalen binnen de door de bedrijfsleiding opgestelde beperkingen.”

De voornaamste taak van de cost controller is derhalve ondersteuning van het project team bij het sturen van het project, op zulk een wijze dat het project op tijd klaar is en binnen het budget, met de maximaal haalbare winst. De cost controller focust zich derhalve op de kostenbewaking binnen het project, om zodoende het management vroegtijdig te kunnen informeren, opdat zij het project indien benodigd tussentijds kunnen bijsturen.

JLT Project Support heeft inmiddels ruime ervaring opgedaan om zowel kleinere (2-25 MEUR) als grote projecten (> 500 MEUR) projecten effectief te kunnen bewaken en monitoren. JLT Project Support biedt u derhalve ondersteunde functies op het gebied van projectbeheersing en kan u verder ondersteunen bij het maken van onder andere:

  • Opstellen van begrotingen met de daarbij behorende WBS-structuur

  • Risico analyse

  • Project analyse op basis van de Earned Value Analyses

  • Voortgangsbewaking en analyse van planningen

  • Change control

  • Opstellen van voortgangs- en kwaliteitsrapporten

  • Cash, commitments & expenditures en VOWD grafieken

JLT Project Services B.V. is u graag verder van dienst. Mocht u na het bekijken van de website nog meerdere informatie wensen of een vrijblijvende offerte willen aanvragen, dan kunt u via onderstaand formulier een bericht sturen en wij zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.